Skip to content

Suurveematkad Võhandu jõel

Korraldame suurveematku Võhandu jõel marsruutidel:

Paidra-Reo (25km)

Paidra – Süvahavva (18km)

RMK Leevi lõkkekoht – Süvahavva (15km).

See on kõige kiirevoolulisem ja põnevam osa Võhandu jõest. Kõige adrenaliinirohkemad kärestikud asuvad endistes veskikohtades: Ojasuu, Lauri, Kassi, Viira, Süvahavvaja Reo.  Matk kestab 3-5 tundi. Sõiduvahendiks võib valida kanuu,  või ühese süsta.  Üheseid süsti rendime ainult neile, kellel on olemas sõidukogemus sarnase süstaga. Lapsed soovitame koju jätta. Erandkorras on lubatud sportlikud noored, vanus alates 16a.

Hinnad vastavalt hinnapakkumisele.

Vaata videot, mis on tehtud suurvee ajal Võhandul: